Home / Thanh Huyền Học Hay

Thanh Huyền Học Hay

Video từ vựng Từ vựng IELTS– Unit 18: The law

Cùng HocHay học từ vựng IELTS Unit 18: The Law các bạn nhé! Crime 1.1   Put the following into order from least to most serious. Which do you think are considered to be crimes? arson    burglary    fraud    vandalism kidnapping    murder    pickpocketing smuggling    swearing    dumping toxic waste   Đáp án: Crimes: arson, burglary, fraud, kidnapping, murder, smuggling. Petty crimes:  pickpocketing, …

Xem Blog

Video bài nghe tiếng Anh lớp 8 – Unit 10: Communication

Video bài nghe tiếng Anh lớp 8 – Unit 10: Communication – HocHay   Xem thêm Mind map từ vựng tiếng Anh lớp 8 – Unit 10 tại: https://hoctuvung.hochay.com/tieng-anh-lop-8-chuong-trinh-moi/video-tu-vung-tieng-anh-lop-8-unit-10-communication-hoc-hay-36.html   Cùng HocHay học tiếng Anh lớp 8 Unit 10 các bạn nhé! Listen and Read Phuc: Hi Nick. What happened today? …

Xem Blog

Video bài nghe tiếng Anh lớp 8 – Unit 6: Folk Tales – HocHay

Video bài nghe tiếng Anh lớp 8 – Unit 6: Folk Tales – HocHay   Xem thêm Mind map từ vựng tiếng Anh lớp 8 – Unit 6 tại: https://hoctuvung.hochay.com/tieng-anh-lop-8-chuong-trinh-moi/video-tu-vung-tieng-anh-lop-8-unit-6-folk-tales-hoc-hay-32.html   Cùng HocHay học tiếng Anh lớp 8 Unit 6 các bạn nhé! Listen and Read Duong: I phoned you around …

Xem Blog

Video bài nghe tiếng Anh lớp 8 – Unit 5: Festivals in Vietnam

Cùng HocHay học tiếng Anh lớp 8 Unit 5 các bạn nhé! Xem thêm Mind map từ vựng tiếng Anh lớp 8 – Unit 5 tại: https://hoctuvung.hochay.com/tieng-anh-lop-8-chuong-trinh-moi/video-tu-vung-tieng-anh-lop-8-unit-5-festivals-in-vietnam-hoc-hay-31.html Listen and Read Peter: Hey, I’m visiting Viet Nam this spring. I really want to see a festival there. Duong: Really? Well, how about …

Xem Blog

Khuyết tật tiếng Anh là gì?

Video Từ vựng tiếng Anh về Khuyết tật Sắp đến ngày Người khuyết tật thế giới 3/12 rồi. Mời các bạn hãy cùng HocHay tìm hiểu về từ vựng liên quan đến Người khuyết tật thông qua Video này nhé! Từ vựng tiếng Anh về Khuyết tật Sau đây hãy …

Xem Blog

Từ vựng liên quan đến Hội Chữ Thập Đỏ

Từ vựng liên quan đến Hội Chữ Thập Đỏ Cùng HocHay học từ vựng tiếng Anh với chủ đề liên quan đến Hội Chữ Thập Đỏ bạn nhé! Đã sắp đến ngày 23/11 là ngày thành lập Hội chữ thập đỏ Việt Nam. Bạn có biết gì về hoạt động …

Xem Blog